You Have the CTRL Младинска размена

9-16, Окромври, 2021, Измир - Турција

 
Проектот You Have the CTRL се фокусира на млади луѓе со помалку можности, млади луѓе со оштетен вид, млади луѓе кои доживеале малтретирање, нетолеранција и предрасуди, со цел целосно решавање на прашањата за безбедноста на интернет, недостаток на дигитална писменост и правилна употреба на социјалните мрежи кај младите луѓе. Главната активност на проектот е младинска размена, насочена кон обезбедување обединета, неформална група за истражување и откривање повеќе за медиумите и дигиталната писменост, за учење техники и алатки за препознавање на веродостојни информации и идентификување на ризиците од користењето на интернет.

Вкупно 10 млади луѓе ќе учествуваат на активностите во рамките на младинската размена.

Ако имате од 16 до 30 години и сакате да учествувате на оваа младинска размена, тоа можете да го направите на следниов линк: https://cutt.ly/tWTBaeD


Calls & Announcements Повици и соопштенија