Во рамките на проектот "Differences Create No Distances" ќе се одржи тренинг курс Курс во Клуж-Напока, Романија. Тренинг курсот ќе се одржи во период од 18 до 24 октомври 2020 година, на која ќе учествуваат 25 младински работници, со и без попреченост, од 5 земји партнери.

За повеќе информации посетете ја официјалната веб страница на проектот: https://dicrendi.eu/