The Inclusionist Младинска размена

17-25, Септември, 2021, Драч - Албанија

Главна цел на проектот “The Inclusionist” е да се создаде партнерство помеѓу јавни и приватни организации, искусни во работа со млади со попречености и млади со помалку можности, за да можат партнерите да спроведат активности и да развијат сеопфатни методолошки алатки за инклузивно образование прилагоденo на овие категории. Некои од партнерите се искусни и во адаптивни спортски активности кои ќе го споделат своето искуство со другите.

За оваа цел ќе се одржи младинска размена во Драч, Албанија од 17 до 25 септември, 2021.

Вкупно 8 млади луѓе ќе учествуваат на активностите во рамките на младинската размена.

Ако имате од 18 до 25 години и сакате да учествувате на оваа младинска размена, тоа можете да го направите на следниов линк: https://forms.gle/KRpbYk18dVCW1qDx5

Повеќе за проектот и младинската размена можете да најдете на веб страната: https://theinclusionist.eu


Calls & Announcements Повици и соопштенија