Пристапни решенија за патување за лица со оштетен вид (ATSforVIP) е Еразмус + проект, финансиран од Европската унија.

Конзорциумот составен од 3 партнери: Мрежа за Доживотно Учење (Lifelong Learning Network) -Северна Македонија, ИТ решенија за сите (IT Solutions for All) – Шпанија и Здружение Бабилон Травел (Asociatia Babilon Travel) - Романија, работеа на првиот интелектуален резултат на проектот, чија цел е развој на методологија за проучување и споредување на услуги за пристапност и мобилност присутни во Европските земји, главно фокусирани на пристапен туризам и споредба на овие наоди со потребите на лицата со оштетен вид.

Повеќе информации можете да најдете на проектната веб-страна: http://atsvip.eu/methodology_mk.php